Asigurarea calității

Strategia de evaluare internă și asigurare a calității

Regulament de organizare și funcționare a comisiei de evaluare internă și asigurare a calității

Procedura operațională de monitorizare și reducere absentiizmului școlar

Procedura operațională Accesul și utilizarea fondului de bibliotecă

Procedura operațională Contestarea rezultatelor evaluărilor scrise

Procedura operațională Elaborarea planului anual de activitate

Procedura operațională Elaborarea, aplicarea și interpretarea chestionarelor

Procedura operațională evaluare elevilor

Procedura operațională evaluarea anuală a cadrelor didactice

Procedura operațională Observarea orei-lecției

Procedura operațională organizarea, desfășurarea și evaluarea studiului individual

Procedura operațională prevenirea fraudelor academice în procesul de evaluare curentă și finală

Procedura operațională privind promovarea elevilor

Procedura operațională privind urmărirea traseului profesional al absolvenților

Raport de autoevaluare anul de studii 2017-2018

Raport de autoevaluare anul de studii 2018-2019

Raport de autoevaluare anul de studii 2019-2020

Raport de autoevaluare anul de studii 2022-2023

Plan de îmbunătățire a calității 2019-2020

Chestionar – tip pentru părinți

Chestionar de evaluare a calității disciplinelor de către elevii instituției

Chestionar de evaluare a satisfacției desfăsurării stagiului de practică pe teren de către elevi

Chestionar de evaluare activității didactice a profesorului la curs

Chestionari pentru elevi

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux