Turul I

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programele de formare profesională din CPB

Rezultatele admiterii Turul I

Rezultatele admiterii Turul I după clasa X

Locuri declarate vacante după clasa X

Pentru depunerea actelor on-line accesați:

!!! Atenție Abiturient 2023

Comisia de admitere începe activitatea 17.07.2023 !!!

Programul de activitate a comisiei de admitere:

 • Luni 8:00 – 16:00
 • Marți 8:00 – 16:00
 • Miercuri 8:00 – 16:00
 • Joi 8:00 – 16:00
 • Vineri 8:00 – 16:00

Lista locurilor vacante după clasa X (înmatricularea în anul doi cu certificat academic):

 • Specialitatea Calculatoare (română) – 2 locuri (studii cu taxă);
 • Specialitatea Calculatoare (rusă) – 4 locuri (studii cu taxă);
 • Specialitatea Automatizarea proceselor tehnologice (română) – 8 locuri (studii cu taxă);
 • Specialitatea Automatizarea proceselor tehnologice (rusă) – 3 locuri (studii cu taxă);
 • Specialitatea Electromecanica (română) – 1 loc (studii cu taxă);
 • Specialitatea Electromecanica (rusă) – 7 locuri (studii cu taxă);
 • Specialitatea Aparate radioelectronice de uz casnic (română) – 7 locuri (studii cu taxă);
 • Specialitatea Metrologie și certificarea conformității (română) – 5 locuri (studii cu taxă)
 • Specialitatea Rețele de calculatoare – 2 locuri (studii cu taxă)

Taxa de perfectare a documentelor la admitere – 30 lei

Colegiul Politehnic din Bălți, mai 2022, autor: Vera Rotari

Pentru mai multe informații descărcați pliantul:

Ordinul cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului de admitere la programele de formare profesională tehnică

Termenul de studii:

4 ani pentru absolvenții de gimnaziu;

2 ani pentru absolvenții de liceu, școală medie, școală profesională (2-3 ani).

Actele necesare:

 • Actul de studii în original cu anexa respectivă;
 • Certificatul de naștere sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire a candidatului (copia și originalul);
 • 6 fotografii color 3×4;
 • Adeverință de recrut pentru băieți (copia și originalul).

Pentru înscriere la cota de 15%:

 • Acte ce confirmă statutul de copil orfan sau tutelă, care atestă statutul (original);
 • Acte ce confirmă deficiențe fizice sau senzoriale (original);
 • Certificat despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale copiilor (pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii);
 • Legitimația ce confirmă participarea la Cernobîl, Afganistan, Transnistria (original/copia).

Oportunități:

 • Susținerea Bacalaureatului Național; 
 • Stagii de practică în țară și peste hotare;
 • Catedră militară;
 • Parteneriat cu agenți economici în domeniul,de angajare în câmpul muncii;
 • Săli de calculatoare dotate cu echipament modern.
 • Taxe de studii moderate, cu achitarea în rate;
 • Cămin;
 • Diverse activități extracurriculare (cercuri tehnice, club de robotică);
 • Secții sportive, sală și teren sportiv.

Adresa noastră: MD-3100 mun. Bălți, str. I. Franco11, sectorul Dacia;

Telefon de contact:

 • Anticamera – 0231-7-20-94;
 • Comisia de admitere – 0231-7-02-61

Email: colegiulbalti@gmail.com;

Urmăreștene și pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/coelgiulpolitehnicbalti/?fref=ts

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux