71570 Metrologie si certificarea conformității

Calificarea: Tehnician metrolog

Standardul profesional de calificare al specialistului

Descrierea calificării

Plan de învățământ 71570 Metrologie și certificarea conformității 4 ani de studii (studii gimnaziale) – anul 2022

Plan de învățământ 71570 Metrologie și certificarea conformității 4 ani de studii (studii gimnaziale)

Dosarul Informațional al Specialității Metrologie și certificarea conformității

Specialistul este capabil:
 • Sa determine proprietatile materialelor utilizate pentru fabricarea produselor verificate;
 • Sa normeze precizia de prelucrare si sa aleaga mijloacele de control pentru asigurarea preciziei prescrise;
 • Sa efectueze inzestrarea metrologica a proceselor tehnologice;
 • Sa proiecteze mijloacele de masurare si control;
 • Sa efectueze lucrari de reglari si incercari ale mijloacelor de masurare si control.
Specialistul poseda:
 • Metrologie generala, sisteme de masurari, erorile masurarilor, aprecierea rezultatelor masurarilor;
 • Masurari tehnice, masurari electrice si electronice;
 • Mijloace de masurare si control, aparate, instalatii, dispozitive de masurat;
 • Verificarea si incercarea mijloacelor de masura, conform standardelor in vigoare;
 • Sistemul de verificare si certificare a productiei;
 • Stipularile standardelor nationale si internationale in domeniul constructiei de masini, energeticii si electronicii.
Domeniul de activitate:
 • Metrolog-verificator in productie;
 • Tehnician controlor-certificator a productiei;
 • Tehnician de reglari si incercari a mijloacelor de masurare si control;
 • Manager in control si certificarea productiei.

71570 Invertarul

F.01.O.009 Bazele metrologiei

F.02.O.010 Desen tehnic

F.03.O.011 Bazele standardizării

F.03.O.012 Studiul materialelor

F.04.O.013 Electrotehnica

F.04.O.014 Mecanica

F.05.O.015 Măsurări electrice și electronice

F.07.O.016 Securitatea și sanatatea în muncă

F.08.O.017 Economia ramurii

OMECC nr.885 din 12.06.2018

S.02.O.050 Practica de initiere în specialitate

S.02.O.051 Practica la calculator I

S.02.O.052 Practica la calculator II

S.05.O.018 Tolerante si control dimensional I

S.06.O.019 Metrologia aplicată

S.06.O.020 Tolerante si control dimensional II

S.06.O.053 Practica de instruire I

S.06.O.054 Practica de instruire II

S.07.O.021 Certificarea producției I

S.07.O.022 Etalonarea si verif. MM

S.07.O.023 Programarea sistemelor de măsurare

S.07.O.055 Practica de specialitate-tehnologica

S.08.O.024 Certificarea producției II

S.08.O.025 Metrologia legală

S.08.O.026 Managementul calitatii

S.08.O.027 Controlul vamal al producției

S.08.O.056 Practica ce anticipiază probele de absolvire

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux