71420 Automatizarea proceselor tehnologice

Calificarea: Tehnician automatizare a proceselor de producție

Standardul profesional de calificare al specialistului

Descrierea calificării

Plan de învățământ 71420 Automatizarea proceselor tehnologice 4 ani de studii (studii gimnaziale) – anul 2023

Plan de învățământ 71420 Automatizarea proceselor tehnologice 4 ani de studii (studii gimnaziale) – anul 2022

Plan de învățământ 71420 Automatizarea proceselor tehnologice 4 ani de studii (studii gimnaziale)

Dosarul Informațional al Specialității Automatizarea proceselor tehnologice

Specialistul este capabil:
 • sa realizeze metode de proiectare automatizata si de exploatari ale diverselor instalatii electronice in automatizare;
 • sa realizeze metodele de analiza si sinteza a dispozitivelor electronice utilizate in automatizari;
 • sa elaboreze echipamente cu microprocesoare pentru sisteme automate si informationale;
 • sa testeze si sa diagnostigheze dispozitive si circuite electronice.
Specialistul poseda:
 • Obiectul si metodele de baza ale informaticii si tehnicii de calcul;
 • Scopul si locul electronicii in domeniul industriei moderne;
 • Metrologia masurarilor electrice si radio-electronice;
 • Metodele noi de executare la calculator a desenelor si schemelor tehnice;
 • Directiile de baza moderne stiintifice de dezvoltare a electronicii industriale.
Domeniul de activitate:
 • Tehnician in sectiile de fabricare a aparatajului radioelectronic;
 • Tehnician in diviziunile intreprinderilor industriale de exploatare si reparatie a echipamentului electronic de automatizari;
 • Administrator sau tehnician-sef la intreprinderile de profil electronic;
 • Maistru al instruirii practice in institutii de invatamint tehnic.

F.01.O.009 Materiale și componente pasive

F.02.O.010 Electrotehnica

F.03.O.011 Măsurări electrice şi electronice

F.04.O.012 Dispozitive electronice și microelectronice

F.05.O.013 Masini si actionari electrice

F.06.O.014 Analiza si sinteza circuitelor numerice

F.07.O.015 Circuite integrate analogice si digitale

F.08.O.016 Securitatea și sănătatea în muncă AI

F.08.O.017 Economia ramurii

Invertarul Curricula 71420 Automatizarea proceselor tehnologice

OMECC nr.79 din 29.01.2019

S.02.O.047 Practica de inițiere în specialitate, AT

S.02.O.048 Practica la calculator I

S.02.O.049 Practica la calculator II

S.04.O.050 Practica de instruire I

S.05.O.018 Electronica industriala I

S.05.O.019 Electronica industriala II

S.06.O.051 Practica de instruire II

S.07.O.020 Elemente si echipamente  in automatizari

S.07.O.021 Limbaje de programare

S.07.O.02 Proiectarea asistata de calculator

S.07.O.052 Practica de specialitate; tehnologică , AT

S.08.O.023 Sisteme cu dirijare automata

S.08.O.024 Automatizare cu microprocesoare

S.08.O.025 Tehnologia de constructie a aparatajului electric

S.08.O.026 Automatizarea proceselor de productie in industrie

S.08.O.053 Practica ce anticipează probele de absolvire, AT

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux