Misiune și valori

Educația reprezintă un act de conștiință, de calitatea căruia depinde în bună parte nu numai bunăstarea viitoarei națiuni ci, în același timp, puterea și chiar existența ei ca entitate distinctă în configurația regională și mondială.

Calitatea și eficiența sunt piloni principali ai reformelor educaționale, care stau la baza  construirii sistemelor naționale de management și asigurare a calității în învățământul Republicii Moldova. Această aliniere este necesară pentru a asigura o integrare reală și funcțională, a sistemului educațional din Republica Moldova în Uniunea Europeană și pentru ca inițiativele din acest domeniu să fie echitabile, cu comunitatea internațională, din punct de vedere teoretic și metodologic.

Necesitatea compatibilizării sistemelor de învățământ a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană oferă argumente pentru dezvoltarea sistemelor educaționale, de management, de asigurare a calității educației, deoarece implementarea lor va conduce la crearea unor noi metode de gândire și comportament, care vor contribui la îmbunătățirea continuă a tuturor proceselor de învățământ din instituțiile profesional tehnice postsecundare.

Realizarea unei conduite orientate spre calitate, constituie o constrângere majoră în procesul de integrare  europeană a Republicii Moldova fiind în același timp elementul vital pentru atingerea unei economii prospere. O importanță majoră o are în această privință componenta educațională, nu numai sub aspectul calității prestației, ci în însăși integrarea nevoii de calitate în cultura națională. Mentalitatea individului trebuie să asimileze convingerea că nu poate să existe bunăstare fără o muncă responsabilă și de calitate. Având la bază această misiune, devine evident că întreaga activitate a sistemului de educație trebuie orientată spre creșterea competitivității instituției prin: calitatea ofertei și a rezultatelor activității, un management performant, o politică financiară adecvată, utilizarea rațională a resurselor existente și atragerea de noi resurse, încurajarea întregului personal spre o atitudine responsabilă.

VIZIUNEA colegiului

Prin valorizarea propriilor experienţe profesionale în colaborare şi parteneriat cu toţi factorii sociali implicaţi în educaţie şi formare-profesională, Colegiul va urmări menţinerea poziţiei de instituţie de învăţământ performantă, care asigură formarea unui absolvent autonom, responsabil, competent profesional, ce corespunde standardelor de valori ale cetăţeanului european.

MISIUNEA colegiului

Misiunea Colegiului Politehnic  este pregătirea  calitativă a  specialiştilor cu studii profesional tehnice postsecundare pentru  economia din  republică, dând dovadă de profesionalism, competitivitate pe piaţa  muncii, care să corespundă rigorilor  timpului, standardelor  europene şi internaţionale, capabili  să  îndeplinească lucrări calitative și profesioniste în domeniu.

Onorîndu-şi statutul de Colegiu unitatea noastră oferă tinerilor servicii educaţionale bazate pe responsabilitate, performanţe, egalitatea şanselor la un înalt standard de calitate, pentru dezvoltarea valorilor umane şi formarea competenţelor profesionale care să corespundă cerinţelor unei societăţi democratice bazate pe competențe profesionale.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux