71410 Aparate radioelectronice de uz casnic

Calificarea: Tehnician electronică

Standardul profesional de calificare al specialistului

Descrierea calificării

Plan de învățământ 71410 Aparate radioelectronice de uz casnic 4 ani de studii (studii gimnaziale) – anul 2022

Plan de învățământ 71410 Aparate radioelectronice de uz casnic 4 ani de studii (studii gimnaziale)

Dosarul Informațional al Specialității Aparate radioelectronice de uz casnic

Specialistul este capabil:
 • Sa utilizeze in lucru cunostintele teoretice in domeniul circuitelor electronice;
 • Sa verifice si sa repare utilaj electronic atit de uz casnic cit si utilaj electronic industrial;
 • Sa deserveasca si sa testeze diverse echipamente electronice de dirijare in baza microprocesoarelor.
Specialistul poseda:
 • Notiunile fundamentale din teoria semnalelor electrice analogice si discrete;
 • Metode uzuale de analiza a sistemelor liniare si invariante in timp;
 • Particularitati schematice ale aparatajului radioelectronic analogic si digital;
 • Arhitectura microprocesoarelor si a sistemelor de dirijare cu microprocesoare.
Domeniul de activitate:
 • Tehnician pentru deservirea si reparatia tehnicii electrice AUDIO-VIDEO si a calculatoarelor electrice;
 • Tehnician pentru deservirea si reparatia aparatelor telefonice, radiotelefoanelor telefoanelor celulare;
 • Tehnician pentru deservirea si reparatia echipamentelor electronice a automobilelor;
 • Tehnician pentru deservirea si reparatia tehnicii de uz casnic de tip electromecanic dotate cu echipamente electronice.

71410 Inventar

F.01.O.008 MATERIALE SI COMPONENTE PASIVE

F.02.O.009 ELECTROTEHNICA 10.03.2017

F.03.O.010 DESEN TEHNIC 10.03.2017

F.03.O.011 DISPOZITIVE ELECTRONICE 10.03.2017

F.04.O.012 MASURARI ELECTRICE SI ELECTRONICE 10.03.2017

F.04.O.013 CIRCUITE ELECTRONICE 10.03.2017

F.05.O.014 CIRCUITE DIGITALE 10.03.2017

F.07.O.015 SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA 10.03.2017

Inventar 71410 APARATE RADIOELECTRONICE DE UZ CASNIC

OMECCC nr.184 din 26.02.2019

P.1. PRACTICA DE MONTARE 10.03.2017

P.2. PRACTICA LA CALCULATOR 10.03.2017

P.3. PRACTICA DE MASURARI ELECTRICE SI ELECTRONICE 10.03.2017

P.4. PRACTICA DE EXPLOATARE 10.03.2017

P.5. Practica tehnologica

P.6. Practica de Productie AE

S.05.O.016 SENSORI IN ELECTRONICA 10.03.2017

S.06.O.017 BAZELE RADIOTEHNICII 10.02.2017

S.06.O.018 MASINI ELECTRICE SI ACTIONARI 10.03.2017

S.07.O.019 PROIECTAREA ASISTATA DE CALCULATOR

S.07.O.020 RADIORECEPTIE 10.03.2017

S.07.O.021 TELEVIZIUNE SI SISTEME TV 10.03.2017

S.07.O.022 TEHNOLOGIA PRODUCERII SI CONSTRUCTIA AE 10.03.2017

S.08.O.023 TESTAREDA SI DEPANAREA ECHIPAMENTULUI DE UZ CASNIC 10.03.2017

S.08.O.024 RADIOEMISIE 10.03.2017

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux