Catedra „Inginerie, Electromecanică și Management”

Regulamentul de organizare și funcționare a catedrelor metodice

Strategia de dezvoltare a catedrelor metodice

Raport privind rezultatele examenului de calificare sesiunea 2023

Raport privind rezultatele examenului de calificare 2021, la programul de formare profesională 71570 Metrologie si certificarea conformității

Raport privind rezultatele examenului de calificare 2021, la programul de formare profesională 71580 Tehnologia construcțiilor de mașini

Raport privind rezultatele examenului de calificare 2021, la programul de formare profesională 71320 Electromecanica

Raport privind rezultatele examenului de calificare 2021, la programul de formare profesională 71410 Aparate radioelectronice de uz casnic

Tehnologia este arta de a transforma ştiinţa în ceva practic.

                 Definiţie de Marcio Barrios

Orice tehnologie suficient de avansată nu poate fi deosebită de magie.

citat din Arthur C. Clarke

Activitatea Catedrei Inginerie și Management în Construcții de Mașini este promovată prin prisma realizării obiectivului formării continuă, învățării pe parcursul întregii vieți, comunicării constructive, promovării valorilor culturale, științifice și toleranței, dar și formării abilităților profesionale și practice.

Catedra ”Inginerie și Management în Construcții de Mașini”

Catedra Inginerie și Management în Construcții de Mașini este formată din:

 1. Ucraineț Irina, șef catedră, profesoară la discipline economice, grad didactic superior,
 2. Cernitu Eugenia, profesoară la discipline economice,
 3. Ciubara Iulia, profesoară la disciple de specialitate, grad didactic doi;
 4. Cornescu Artur, profesor la discipline de specialitate, grad didactic;
 5. Craițman Liudmila, Șef secție calitate, profesoară la discipline de specialitate și socioumanistice, grad didactic I;
 6. Grozavu Valeriu, profesor la discipline de specialitate, grad didactic II,
 7. Jacot Lilia, profesoară la desen tehnic, grad didactic II,
 8. Lisnic Ion, Director, profesor la discipline de specialitate, grad didactic doi;
 9. Lisnic Marian, profesor la discipline de specialitate, grad didactic II,
 10. Romaniuc Ecaterina, profesoară la discipline de specialitate, grad didactic II,
 11. Stah Stela, Director adjunct pentru instruire și educație, profesoară la discipline economice, grad didactic superior.

Pentru realizarea cu succes a procesului de predare – învățare – evaluare, membrii catedrei Inginerie și Management în Construcții de Mașini urmăresc îndeplinirea următoarelor obiective:

 • Organizarea procesului educațional cu elaborarea și aprobarea: planului de activitate al catedrei, planurilor tematice de lungă durată, planificării activității cercurilor și cluburilor la discipline.
 • Promovarea activității educaționale prin prisma respectării normelor, valorilor și standardelor educaționale de calitate.
 • Elaborarea și aprobarea proiectelor de curs și proiectelor de diploma.
 • Ghidarea elevilor la îndeplinrea lucrărilor practice și de laborator proiectelor de curs și proiectelor de diploma.
 • Planificarea și organizare a orelor de studii în conformitate cu cerințele standardelor educaționale în vigoare.
 • Stabilirea programului de consultații și a stagiilor de practică, conform planului de învățământ.
 • Pregătirea elevilor pentru susținerea examenului de calificare (examenelor de absolvire).
 • Motivarea elevilor spre învățare la toate disciplinele predate la catedră.
 • Promovarea orelor de studii, consultațiilor, activităților extracurriculare în conformitate cu interesele elevilor.
 • Cooperarea cu agenții economici de profil, pentru promovarea stagiilor de practică și excursiilor demonstrative pentru elevi.
 • Susținerea elevilor pentru participarea la diverse activități din colegiu și din municipiu ce stimuleză dezvoltarea personală și profesională a lor.

Activitatrea Catedrei „Inginerie și Management în Construcții de Mașini”

pentru anul de studii 2019/2020

 1. Subiectele de cercetare profesională a membrilor de catedră
Subiectele propuse pentru cercetareNume, prenume profesorPerioada
Instituția de învățământ modernă și pedagogul: potențial, tehnologii, parteneriat cu alți factori socialiCiubara IuliaSeptembrie
Tradiții și modernitate în educațieCernitu EugeniaOctombrie
Impactul factorilor dezvoltării psihice a personalității elevilor (mediul, ereditatea, educația)Romaniuc EcaterinaNoiembrie 
Stilurile de predare. Schimb de experiențăGrozavu ValeriuDecembrie
Dezvoltarea creativității elevilor în cadrul orelor de desen tehnicJacot LiliaIanuarie
Formarea profesorului: roluri și competenteCornescu ArturFebruarie
Strategii și metode moderne de predare-învățare-evaluare utilizate la orele de disciplínele tehnice. Schimb de experiențăLisnic MarianMartie
Modalități de colaborare a instituției de învățământ cu partenerii educaționali pentru asigurarea unei educații de calitate pentru toți eleviiCraițman Liudmila,Stah StelaAprilie
Utilizarea TIC în procesul instructiv – educativ la disciplínele economice. Schimb de experiențăUcraineț IrinaMai
Indicații metodice pentru lucrări practiceStah Stela,Craițman Liudmila,Cernitu Eugenia,Cornescu Artur,Grozavu Valeriu,Jacot Lilia,Romaniuc Ecaterina,Lisnic Marian,Hîrbu Arefa,Ciubara Iulia,Ucraineț IrinaOctombrie – Aprilie
 2. Activități extrecurriculare
ActivitateaPerioadaResponsabili
Masă rotunda„Rolul construcției de mașini în dezvoltarea economiei naționale”27.09Ucraineț Irina,Stah Stela,Craițman Liudmila,Grozavu Valeriu,Lisnic Marian,Diriginții grupelor T
Călătorie virtuală„Topul întreprinderilor constructoare de mașini din lume”27.09Cornescu Artur,Lisnic Marian
Victorină:„Caruselul cunoștințelor”10.10Uraineț Irina,Cernitu Eugenia, grupele anului III MS și T
Seminar – practicum:„Calitatea în educație. Factorii de influnență a calității în educație” Stah Stela,Craițman Liudmila
Activitate extracurriculară„Violența în familie: între mit și realitate”15.11Cernitu Eugenia
Organizarea și promovarea Săptămânii Catedrei17.02 – 21.02Șef catedră,membrii catedrei
Seminar:„Managementul proiectelor. Cum transformăm o ideie într-un proiect de calitate?”17.02Ucraineț Irina,Craițman Liudmila
Victorină tehnică„Tehnica, tehnologia și creativitatea”18.02Cornescu Artur,Grozavu Valeriu,Lisnic Marian
Atelier de lucru:„Locul și importanța măsurărilor și controlului în asigurarea calității”18.02Romaniuc Ecaterina, Lisnic Marian
Excursie la SA Moldagrotehnica și SA Răut din mun. Bălți, pentru grupele T19.02Grozavu Valeriu,Lisnic Marian,Cornescu Artur
Atelier de lucru:„Design – ul industrial – între artă şi inginerie”19.02Jacot Lilia
Excursie la întreprinderele de producție pentru grupele MS (SRL DRA Draexlmaier AUTOMOTIVE mun. Bălți, SRL Quality Hub ÎCS)20.02Stah Stela,Craițman Liudmila,Lisnic Marian
Seminar:„Modalități de asigurare a calității produselor/serviciilor”20.02Romaniuc Ecaterina
Concurs„Cum să devii milionar, cunoscând statistica?”21.02Ucraineț Irina,Cernitu Eugenia
Ședință de tatalizare21.02Șef catedră,Membrii de catedră
Prezentarea Catedrei IMCM, a specialităților:-          71580 Tehnologia Construcțiilor de Mașini-          71540 Metrologie și Certificarea conformitățiiMai, 2020Ziua Ușilor DeschiseȘef catedră,Membrii de catedră
 3. Activitatea cluburilor și cercurilor de cercetare
Denumirea clubului/cerculuiActivități de realizatResponsabili
Clubul tehnic Tehnicianul modernAteliere de lucru: Aplicarea elementelor de mecanică în domeniul Metrologiei și certificării producției și Tehnologiei Construcțiilor de MașiniConcurs tehnic: Cel mai bun în profesieActivități de robotehnică (formarea machetelor)Grozavu Valeriu,Lisnic Marian,Cornescu Artur
Cercul Aplicarea standardelor în cotidianAteliere de lucru: Completarea documentelor la exportul/importul mărfurilorAteliere de lucru: Reguli de bază de identificare a produselor/serviciilor de calitateRomaniuc Ecaterina,Craițman Liudmila
CerculDesing TehnicSeminar – practicum: Rolul desing-ului în industrieAteliere de lucru pentru elevii anului I „Magia hârtiei” (origami, quilling, reproducere de hârtie)Activități de art desing în industrie (formarea modelelor)Jacot Lilia
Clubul economic Tineri și ingenioșiSeminar – practicum: Dezvoltarea gândirii critice prin analiza SWOTDebate economice:–          Importanța resurselor naturale pentru dezvoltarea economică a unui stat.-          Protecția mediului ca parte componentă a economiei moderne.Ateliere de lucru: Elemente de evidență contabilă în gestiunea întreprinderiiStah Stela,Ucraineț Irina,Cernitu Eugenia

Programul activităților Săptămânii Catedrei

Inginerie și Management în Construcții de Mașini

17 – 21 februarie 2020
Denumirea activitățiiPerioadaLocul desfășurăriiResponsabili
Deschiderea Săptămânii Catedrei Inginerie și Management în Construcția de Mașini17.02aud. 221, 9.30Șef catedră,membrii de catedră
Seminar:„Managementul proiectelor. Cum transformăm o ideie într-un proiect de calitate?”17.02Aud. 221, 15.00Ucraineț Irina,Craițman Liudmila
Atelier de lucru:„Locul și importanța măsurărilor și controlului în asigurarea calității”17.02Aud. 228, 13.20Lisnic Marian
Victorină tehnică„Tehnica, tehnologia și creativitatea”18.02Aud. 123, 13.20Cornescu Artur,Grozavu Valeriu,Lisnic Marian
Atelier de lucru pentru profesori„Tehnologii performante în educație”18.02Sala de lectură, 15.00Stah Stela,Craițman LIudmila
Excursie la SA Moldagrotehnica și SA Răut din mun. Bălți, pentru grupele T19.02 Grozavu Valeriu,Lisnic Marian,Cornescu Artur
Atelier de lucru:„Design – ul industrial – între artă şi inginerie”19.02Aud. 304, 15.00Jacot Lilia
Excursie la întreprinderele de producție pentru grupele MS (SRL DRA Draexlmaier AUTOMOTIVE mun. Bălți, SRL Quality Hub ÎCS)20.02 Stah Stela,Craițman Liudmila,Lisnic Marian
Concurs tehnic„Cine? Unde? Când?”20.02.Aud. 126, 8.00Ucraineț Irina, Cornescu Artur
Seminar:„Modalități de asigurare a calității produselor/serviciilor”20.02Aud. 227, 15.00Cernitu Eugenia,Ciubara Iulia
Concurs„Cum să devii milionar, cunoscând statistica?”21.02Aud. 221, 9.40Ucraineț Irina,Cernitu Eugenia
Ședință de tatalizare21.02Aud. 119, 13.20Șef catedră,Membrii de catedră

 

”Învățătura este o muncă de fiecare zi, munciți câte puțin, în fiecare zi.”

(Grigore Moisil)

Personalul didactic al catedrei:

9 profesori, inclusiv:

 • 1 profesor cu grad didactic superior;
 • 3 profesori cu grad didactic I;
 • 4 profesori cu grad didactic doi;
 • 1 profesor titular.

Catedra „Radioelectronică și electromecanică”  este compusă din 9 membri:

Catedra «Radioelectronică și electromecanică»
 1. Rotari Vera – Șef catedră, profesor la disciplini de specialitate, grad didactic întâi
 2. Ghincul Alexandr – profesor la disciplini de specialitate, grad didactic superior
 3. Berega Valentin – profesor la disciplini de specialitate, grad didactic doi
 4. Darii Ivan – profesor la disciplini de specialitate, grad didactic doi
 5. Gorobeț Ecaterina – profesor la disciplini de specialitate, grad didactic doi
 6. Iuzu Corneliu – profesor la disciplini de specialitate, grad didactic doi
 7. Carabulea Maria – profesor de educația fizică,  grad didactic întâi
 8. Toderica Semion – profesor de educația fizică,  grad didactic întâi
 9. Ceban Ion – profesor de educația fizică

Misiunea principală a catedrei Catedrei Radioelectronică și Electomecanică este: desfășurarea procesului de predare – învățare – evaluare a disciplinelor predate la cele mai înalte standarde de calitate cu scopul formării la elevi, a unei gândiri tehnice, critice; abilități și deprinderi practice în domeniul activității electrice, energetice, electronice și radio.

Pentru realizarea cu succes a procesului de predare – învățare – evaluare, la actual moment membrii catedrei Radioelectronică și Electromecanică acordă o atenție deosebită realizării următoarelor obiective majore:

 • îmbunătățirea continuă a calității serviciilor educaționale cu scopul mențineri la un nivel înalt satisfacția clienților;
 • dezvoltarea continuă a competenților profesionale ale personalului didactic și conștientizarea importanței acestora în asigurarea calității serviciilor educaționale;
 • îmbunătățirea continuă a proceselor desfășurate în cadrul catedrei: învățământ, cercetare științifică, educație, activitate extracurriculară etc;
 • asigurarea tuturor disciplinelor obligatorii și la liberă alegere predate de catedră cu curicule, corelarea și ajustarea la cerințele învățământului performant;
 • asigurarea disciplinelor predate cu suport metodico-didactic: elaborarea și publicarea materialelor metodice și didactice, manualelor, notelor de curs etc., actualizarea, reeditarea lucrărilor metodico-didactice necesare pentru procesul de învățământ;
 • implementarea și utilizarea mai activă a tehnologiilor informaționale în procesul de predare – învățare – evaluare și aplicarea pe larg a noilor tehnologii educaționale în cadrul orelor teoretice, practice, de laborator și de studiu individual;
 • menținerea unui climat psihologic favorabil, bazat pe cooperare și colaborare, competiție loială, consolidarea disciplinei de muncă, armonizarea continuă a relațiilor profesor-profesor și profesor-student.

Activități extracurriculare

ActivitateaPerioadaResponsabili
Seminar-informativ”Ce înseamnă să fii Electrician” dedicat Zilei Internaționale a Energeticei19.12Șef catedrăIuzu CorneliuGorobeț Ecaterina Diriginți grupelor E
Reînoirea informațiilor despre catedră de pe site-ul colegiuuiOctombrie 2019Șef catedră,Ghincul Alexandr
Organizarea și promovarea Săptămânii Catedrei Radioelectronică și ElectromecanicăMartie 2020Șef catedră membrii catedrei diriginții și elevii gruelor E și DR
Master – class ”Inovații și tehnologii”MartieRotari Vera
Victorină tehnică ”Cel mai bun tehnician”Elevii grupelor E anul III și IVMartieGorobeț Ecaterina
Brain-ring ”Radiocomunicații”Elevii grupei DR-416MartieGhincul Alexandr
Excursie la SA FEE NORD, pentru elevii grupelor E anul IIIMartieDarii Ivan
Concurs – victorină ”Conectarea aparatelor în rețea electrică”MartieIuzu Corneliu
Masa rotundă  ”Magnetism în cotidian”MartieBerega Valenti
Ședința de totalizareMartieȘef catedră Membrii catedrei
Competiții sportive municipaleFebruarie – Mai 2020Carabulea MariaToderica SemionBabii Constantin
Prezentarea specialităților la Ziua ușilor deschise:71320 Electromecanică71410 Aparate radioelectronice de uz cascnicMai 2020, Șef Catedră, Membrii catedrei

Eforturile membrilor catedrei „Radioelectronică și Electromecanică” sunt orientate spre:

 • pregătirea elevilor pentru specialităţile în domeniul Electromecanică, Aparate radioelectronice de uz casnic
 • dezvoltarea procesului de învăţare în scopul cunoaşterii, înţelegerii conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază în domeniul specialităţii alese;
 • formarea competenţelor profesionale şi intelectuale în cadrul orelor şi stagiilor de practică;
 • formarea abilităţilor şi competenţelor necesare încadrării absolvenţilor pe piaţa muncii.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux